Giỏ hàng
PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ 2 TẠI XÃ HẢI HÀ  NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2019
Lễ mừng thọ cho người cao tuổi tại xã Hải Hà vào ngày 10 tháng 2 năm 2019
Tham dự lễ trao quà Tết cho người nghèo ở xã Hải Hà vào ngày 30 tháng 1 năm 2019
Triển khai chương trình cung cấp nước sạch cho 642 hộ dân địa phương vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 thông qua chương trình lắp đặt đường ống cung cấp nước sạch của công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2
Tăng cường mối quan hệ cộng đồng nhân sự kiện kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam – 20/11/1982 – 20/11/2018
Khởi công xây dựng đường ống cấp nước sạch cho người dân địa phương tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam vào ngày 13 tháng 12 năm 2018.
Chương trình hỗ trợ cho trẻ em trên địa bàn xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và ngày 17 tháng 09 năm 2018
Chương trình làm sạch môi trường tại Xã Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa ngày 06 tháng 10 năm 2018