Giỏ hàng

Thông tin Công ty

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) do Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (50%), Tập đoàn Marubeni (40% - Nhật Bản) và Công ty Điện lực Tohoku, Inc (10% - Nhật Bản) đầu tư, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

Để xây Nhà máy Nhiệt Điện BOT Nghi Sơn 2 từ 2018 - 2022, công suất tinh 1.200 MW, sản lượng 7,8 tỷ kwh năm, cung cấp điện cho hơn 6 triệu hộ gia đình; sau 25 năm vận hành, NS2PC sẽ bàn giao Nhà máy cho EVN tiếp tục vận hành.

1

Tên Dự án

Dự án Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

2

Chủ đầu tư  

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2

3

Mặt bằng dự án

Xã Hải Hà, Khu Kinh tế  Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

4

Công suất (Tịnh)

1,200MW (600MWx2 Tổ máy)

5

Công nghệ

Công nghệ siêu tới hạn

6

Thời gian hoạt động

25 năm ( Xây dựng – Vận Hành – Chuyển giao)

7

Bên mua điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

8

Nhiên liệu

Than nhập khẩu

9

Chủ đầu tư

Tổng Công ty Điện lực Hàn Quốc (Hàn Quốc): 50%

Tập đoàn Marubeni ( Nhật Bản): 40%

Công ty Điện lực Tohoku, Inc (Nhật Bản): 10%

Để xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện thân thiện với môi trường và đồng hành với cộng đồng địa phương trong một khoảng thời gian dài, NS2PC đã tích cực triển khai kế hoạch Quản lý Môi trường Xã hội, đánh giá tác động tới môi trường và xã hội được xem là cần thiết, bao gồm các biện pháp giảm thiểu phát thải phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Tài liệu:

1. Báo cáo giám sát môi trường xã hội 06 tháng đầu năm 2018

2. Báo cáo giám sát môi trường xã hội 06 tháng cuối năm 2018

3. Báo cáo Đánh giá tác động tới môi trường và xã hội

4. Phụ lục 

5. Kế hoạch quản lý môi trường xã hội