Giỏ hàng

Chủ tịch UBND phường Hải Thượng: Trước đây chỉ thấy nước sạch trên TV và ở thành phố.

“Trước đây, chúng tôi chỉ thấy nước sạch trên TV và ở thành phố, rất phấn khởi, nay phường Hải Thượng, vùng nông thôn nghèo cũng được lắp nước sạch. Ngay cả Nghi Sơn đã lên thị xã, mà chỉ vài xã phường có nước sạch.”. Theo lời của Chủ tịch UBND phường Hải Thượng Nguyễn Văn Ngọ tại buổi Lễ khởi công lắp đường ống nước sạch do NS2PC tài trợ cho  tổ dân phố Cao Nam và Cao Bắc ngày 13/9/2023.

 

Ông Nguyễn Văn Ngọ, Chủ tịch UBND phường Hải Thượng, phát biểu tại buổi Lễ

Trong hai năm qua, NS2PC đã lắp đường ống nước sạch cho 838 hộ tại tổ dân phố: Liên Đình, Liên Trung, Nam Hải, Ngọc Sơn. Nay Phường rất vui mừng được NS2PC tiếp tục lắp đường ống cho 440 hộ tại Cao Nam và Cao Bắc (bao gồm công tơ và 20 m dây từ cổng nhà). Ngoài lắp đường ống nước sạch, trong bốn năm qua, NS2PC hỗ trợ các trang thiết bị giáo dục, y tế, cải tạo nhà văn hóa, tập huấn nông dân làm phân vi sinh từ rác thải nhà bếp, thuốc sâu sinh học từ nguyên liệu có sẵn tại địa phương, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đáng trân trọng là NS2PC hỗ trợ cộng đồng từ khi chưa có nguồn thu. Ông Ngọ nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Giám đốc Hành chính tổng hợp cảm ơn cán bộ và nhân dân đã ủng hộ, hợp tác cùng NS2PC xây dựng thành công Nhà máy BOT Nhiệt điện Nghi Sơn 2. Ông vui mừng thấy những hỗ trợ của NS2PC được người dân trân trọng, quản lý, sử dụng hiệu quả. Ông đề nghị cán bộ và nhân dân Cao Nam và Cao Bắc giám sát, hỗ trợ nhà thầu để thi công đúng tiến tộ và chất lượng cao nhất.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Giám đốc Hành chính Tổng hợp NS2PC phát biểu tại buổi Lễ

Ông Bùi Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH XD & SXVLXD Bình Minh cam kết thi công an toàn, chất lượng và đúng tiến độ như từng làm trước đây.

Ông Bùi Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH XD & SLVLXD Bình Minh phát biểu tại buổi Lễ

Trước đó, năm 2019 – 2020, NS2PC đã lắp đường ống nước sạch cho 2.018 hộ xã Hải Hà, hiện nay 100% người dân xã Hải Hà được dùng nước sạch.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ