Giỏ hàng

Dự án Nhiệt điện BOT
Nghi Sơn 2

Dự án Nhiệt điện BOT
Nghi Sơn 2

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (“NS2PC”) là Công ty trách nhiệm hữu hạn do ba Chủ đầu tư là Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (Hàn Quốc) và Tohoku Electric Power Co., Inc. (Nhật Bản) sở hữu, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

Các hoạt động chính của NS2PC là triển khai xây dựng và vận hành (trong 25 năm) Dự án Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 tại tỉnh Thanh Hóa theo mô hình Xây dựng - Vận Hành - Chuyển giao (BOT).

Hoạt động nỗi bật