Giỏ hàng

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (“NS2PC”) là Công ty trách nhiệm hữu hạn do ba Chủ đầu tư là Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (Hàn Quốc) và Công ty Điện lực Tohoku, Inc (Nhật Bản) sở hữu, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

Các hoạt động chính của NS2PC là triển khai xây dựng và vận hành (trong 25 năm) Dự án Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 tại tỉnh Thanh Hóa theo mô hình Xây dựng - Vận Hành - Chuyển giao (BOT).

1

Tên Dự án

Dự án Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

2

Công ty Dự án  

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2

3

Mặt bằng dự án

Khu Kinh tế và các Khu công nghiệp Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

4

Công suất (Tịnh)

1,200MW (600MWx2 Tổ máy)

5

Công nghệ

Công nghệ siêu tới hạn

6

Thời gian hoạt động

25 năm ( Xây dựng – Vận Hành – Chuyển giao)

7

Bên mua điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

8

Nhiên liệu

Than nhập khẩu

9

Chủ đầu tư

Tập đoàn Marubeni ( Nhật Bản): 40%

Tổng Công ty Điện lực Hàn Quốc (Hàn Quốc): 50%

Công ty Điện lực Tohoku, Inc (Nhật Bản): 10%


Để có thể xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện thân thiện với môi trường vàđồng hành với cộng đồng địa phương trong một khoảng thời gian dài, NS2PC đã tích cực triển khai kế hoạch Quản lý Môi trường Xã hội. Báo cáo Đánh giá tác động tới môi trường và xã hội được xem là cần thiết sẽ bao gồm các biện pháp giảm thiểu phù hợp với các tiêu chuẩn tham chiếu hiện hành.

Tài liệu:
1. Tóm tắt Báo cáo Đánh giá tác động tới môi trường và xã hội (P1)

2. Tóm tắt Báo cáo Đánh giá tác động tới môi trường và xã hội (P2)

3. Kế hoạch quản lý môi trường xã hội