Giỏ hàng

Hiệu quả từ mô hình canh tác hữu cơ

Mỗi khi ra chợ, tôi thường thấy rau các hộ trồng theo phương pháp hữu cơ luôn đắt và chạy hơn rau cùng loại. Đây là cách tiếp cận hay, thực tiễn, dễ làm và hiệu quả, đề nghị NS2PC tiếp tục hỗ trợ để mở rộng mô hình sang các tổ dân phố trong phường”, bà Nguyễn Thị Sáu, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Thượng cho chia sẻ tại Lễ tổng kết khóa tập huấn canh tác hữu cơ.

Ngày 15/11/2023, Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC), Trường Đại học Hồng Đức, phường Hải Thượng và tổ dân phố Liên Vinh tổ chức tổng kết khóa học làm chế phẩm sinh học để khử mùi hôi chuồng trại, bể phốt và làm phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt và nguyên liệu có sẵn tại địa phương do NS2PC tài trợ, Đại học Hồng Đức hướng dẫn kỹ thuật.

Các hộ canh tác theo phương thức hữu cơ

Trong những năm qua, NS2PC đã tổ chức các lớp tập huấn & thực hành cho gần 100 hộ làm chế phẩm sinh học để khủ mùi hôi chuồng trại, làm phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp; làm thuốc trừ sâu sinh học từ nguyên liệu có sẵn tại địa phương.

NS2PC, ĐH Hồng Đức trao chứng chỉ cho các học viên tổ dân phố Liên Đình, Liên Trung hoàn thành khóa học làm chế phẩm sinh học và phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp nguyên liệu có sẵn tại địa phương.

Trong đợt tập huấn này từ tháng 3/2023, NS2PC tổ chức khóa tập huấn, hướng dẫn và thực thành làm chế phẩm sinh học để khử mùi hôi chuồng trại, bể phốt, làm đạm cá và phân hữu cơ cho 15 hộ tổ dân phố Liên Trung, phường Hải Thượng; Hướng dẫn 30 hộ Liên Đình phường Hải Thượng và Liên Vinh, phường Tĩnh Hải làm chế phẩm sinh học từ cám gạo để khử mùi hôi chuồng trại và làm phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp.

NS2PC, ĐH Hồng Đức trao chứng chỉ cho các học viên tổ dân phố Liên Vinh hoàn thành khóa học làm chế phẩm sinh học và phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp nguyên liệu có sẵn tại địa phương.

Tại buổi Lễ, NS2PC và trường Đại học Hồng Đức đã trao chứng chỉ cho 45 học viên hoàn thành xuất sắc nội dung lý thuyết và áp dụng thực tế tại vườn hộ. Theo kiểm tra, 100% các hộ tập huấn hiện đang áp dụng phân loại rác và làm chế phẩm sinh học và phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp. “Việc phân loại rác và làm chế phẩm sinh học, phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp và vật liệu có sẵn tại địa phương dễ làm, hiệu quả, tiếp kiệm chi phí mua phân hóa học mà lại không an toàn”. Ông Trần Văn Bài, tổ dân phố Liên Trung, phường Hải Thượng, chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Trần Văn Bài, bà Nguyễn Thị Luận, TS. Mai Thành Luân thực hành làm chế phẩm sinh học

Để hỗ trợ việc phân loại rác thải tại nguồn, năm 2023 NS2PC đã hỗ trợ 400 thùng rác 2 ngăn để phân loại rác hữu cơ và vô cơ tại nhà bếp để hỗ trợ việc làm phân hữu cơ từ rác thải tiện lợi và hiệu quả.

NS2PC tặng thùng đựng rác 2 ngăn để phân loại rác từ nguồn

Bảo vệ môi trường là một trong những hợp phần quan trọng của Chương trình trách nhiệm xã hội NS2PC, trong các năm qua, NS2PC đã hỗ trợ 1,598 thùng rác cho các hộ, 30 xe gom rác, 1 xe chuyên dụng tưới đường và cây xanh; lắp đường ống nước sạch cho 3.296 hộ gia đình xã Hải Hà và phường Hải Thượng, hiện nay 100% hộ dân xã Hải Hà sử dụng nước sạch. Bên cạnh hợp phần bảo vệ môi trường, Chương trình trách nhiệm xã hội NS2PC hỗ trợ trang thiết bị y tế, giáo dục cho các cấp học, cải tạo nhà văn khóa tại xã Hải Hà, phường Hải Thượng, phường Tĩnh Hải, tổng trị giá hơn 1 triệu USD trong giai đoạn (2019 -2023).