Giỏ hàng

NS2PC đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường và an toàn.

Ngày 05/01/2024, Tổ chức Bureau Veritas cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và 14001:2015 tại GCN số VN011407/011408 cho Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) vì đã đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và 14001:2015

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo, kỹ sư, cán bộ công nhân để đảm bảo NS2PC hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam cam kết tại COP 26.

 

NS2PC có tổng đầu tư gần 2,8 tỷ USD, được liên doanh bởi Tổng Công ty Điện lực KEPCO Hàn Quốc (50%) và Tập đoàn Marubeni (40%), Công ty Điện lực Tohoku, Nhật Bản (10%); để xây dựng nhà máy Nhiệt Điện BOT Nghi Sơn 2 từ 2018 - 2022, công suất tinh 1.200 MW, sản lượng 7,8 tỷ kwh năm, cung cấp điện cho hơn 6 triệu hộ gia đình; sau 25 năm vận hành, NS2PC sẽ bàn giao Nhà máy cho EVN tiếp tục vận hành.