Giỏ hàng

Kỹ thuật làm chế phẩm sinh học và phân vi sinh

Kỹ thuật làm chế phẩm sinh học và phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp và phế phẩm nông nghiệp. Chương trình do NS2PC tài trợ cho cộng đồng thông qua Chương trình trách nhiệm xã hội.