Giỏ hàng

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (“NS2PC” ) đã hoàn thành việc lắp đặt đường ống cấp nước sạch cho 642 hộ dân địa phương (bao gồm các cơ sở công cộng như các trường học địa phương và trạm y tế) tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa , Việt Nam vào ngày 30 tháng 1 năm 2019. Nguồn nước sạch mà người dân địa phương mong muốn được sử dụng từ lâu đã được bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 năm 2019.


Cùng chung sống với cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (“Hoạt động CSR”) là một trách nhiệm quan trọng của Chủ đầu tư dự án. Qua việc tham khảo ý kiến ​​và khảo sát để lắng nghe tiếng nói của người dân địa phương ở xã Hải Hà, chúng tôi nhận ra họ rất mong muốn được sử dụng nước sạch thay vì nguồn nước ngầm từ giếng mà người dân sử dụng lâu nay để cải thiện điều kiện sống. Để đáp ứng mong đợi của người dân, NS2PC đã quyết định triển khai chương trình lắp đặt đường ống cấp nước sạch cho tất cả người dân địa phương tại xã Hải Hà bằng chi phí của công ty và bắt đầu việc lắp đặt kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2018. Đây là một trong các chương trình của hoạt động CSR của chúng tôi.


Chúng tôi đã thông báo với người dân địa phương về chương trình thông qua cuộc họp công khai vào ngày 29 tháng 1 năm 2019 và chính thức thông báo cho chính quyền địa phương vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. Khi chứng kiến nhiều người dân địa phương sử dụng nước sạch để nấu nướng, ăn uống và các hoạt động hàng ngày khác để tận hưởng cuộc sống của họ, chúng tôi cảm thấy rất vui vì được đóng góp cho người dân địa phương để cải thiện điều kiện sống của họ. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình xây dựng đường ống cung cấp nước sạch đến khu vực còn lại ở xã Hải Hà.

 

NS2PC sẽ tiếp tục xem xét nhiều hơn nữa về cách đóng góp để làm cho cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương ngày càng trở nên tốt đẹp hơn thông qua việc liên lạc và kết nối liên tục và chặt chẽ của chúng tôi với người dân địa phương và chính quyền địa phương như là người hàng xóm tốt nhất cho tất cả người dân ở xã Hải Hà.